1 — 9 of 9 Results

Shizu Kaigo kimono dressing #1 6/17/87

Shizu Kaigo kimono dressing #1 6/17/87

This video contains footage of Shizu Kaigo dressing Mrs. Watanabe in a formal kimono. Includes some interview questions conducted by Chris...

Year:
1987
Duration:
00:20:51
Shizu Kaigo kimono dressing #2 6/17/87

Shizu Kaigo kimono dressing #2 6/17/87

This video contains footage of Shizu Kaigo dressing Mrs. Watanabe in a formal kimono. Includes some interview questions conducted by Chris...

Year:
1987
Duration:
00:14:42
Interview with Shizu Kaigo explaining photos 6/17/87

Interview with Shizu Kaigo explaining photos 6/17/87

Interview with Shizu Kaigo conducted by Chris Conybeare and Barbara Kawakami in Japanese with some English recorded on June 17, 1987 for the...

Year:
1987
Duration:
00:21:56
Interview with Shizu Kaigo explaining photos and wedding items 6/17/87

Interview with Shizu Kaigo explaining photos and wedding items 6/17/87

Interview with Shizu Kaigo conducted by Chris Conybeare and Barbara Kawakami in Japanese with some English recorded on June 17, 1987 for the...

Year:
1987
Duration:
00:18:55
Interview with Shizu Kaigo about clothing #1

Interview with Shizu Kaigo about clothing #1

Interview with Shizu Kaigo conducted by Chris Conybeare and Barbara Kawakami in Japanese with some English recorded for the Wedding Days project....

Duration:
00:19:24
Interview with Shizu Kaigo about clothing #3

Interview with Shizu Kaigo about clothing #3

Interview with Shizu Kaigo conducted by Chris Conybeare and Barbara Kawakami in Japanese with some English recorded for the Wedding Days project....

Duration:
00:20:32
Interview with Shizu Kaigo #4; Kimono crests, obi, and photos

Interview with Shizu Kaigo #4; Kimono crests, obi, and photos

This video contains footage of Shizu Kaigo's kimono, obi and photos used for the Wedding Days project. Includes some narration by Shizu Kaigo and...

Duration:
00:16:20
Endo photos; Kaigo photos #1

Endo photos; Kaigo photos #1

This video contains footage of Tsuyoshi Endo and Shizu Kaigo's photos recorded for the Wedding Days project. Subjects of the photographs include...

Duration:
00:18:55
Kaigo photos #2

Kaigo photos #2

This video contains footage of Shizu Kaigo's photos recorded for the Wedding Days project. Subjects of the photographs include brides wearing...

Duration:
00:18:40